Vores rammer for førskole-gruppen

De rammer, som børnehaven har, giver rige muligheder for at arbejde specifikt med førskole- gruppen.

Igennem deres tid i børnehaven opnår de ved flere lejligheder stort kendskab til skolen bl.a:

  • Morgensamling
  • Svømning med 4 klasse fra 1.januar
  • Besøg i 0 klasse, heste/føl- ordning
  • Skolens bibliotek 
  • Madlavning i skolekøkkenet
  • Skuespil, adventsfest, o.s.v
  • Minihallen

Vores mål er, at de allerede i børnehaven føler sig trygge på skolen. Det sidste år i børnehaven bliver de ældste børn til vores førskole- gruppe, hvor den pædagogiske indsats også bliver drejet i retning af at blive skoleparat. 

De skal øve sig i at modtage en besked, lytte, vente på tur, skrive sit eget navn, selvhjulpen i.f.t garderobe og toilet. Børnene er ugens hjælper på skift og inddrages i daglige gøremål, såsom tørre borde af, feje, hente madpakker/drikkedunke.