Prisen for en børnehaveplads i Børnehuset følger de kommunale takster.
Prisen er pr. 1. maj 2021 1987,00 pr. måned – med betalingsfrihed i juli måned.
Starter barnet i børnehave inden det fylder 3 år opkræves vuggestuetakst indtil måneden, hvor barnet fylder 3 år. 

Prisen for en SFO-plads i Børnehuset er 820.- pr. måned - med betalingsfri i juli måned
Ved to eller flere børn i SFO gives søskenderabat og prisen for andet barn er 605.- pr. måned med betalingsfri i juli måned. 

Vær opmærksom på at børnehaven er kommunalt støttet, hvorimod SFO er statsstøttet. Derfor gives der ikke søskenderabat, hvis man har barn i børnehave og barn i SFO.