I vores indskoling som strækker sig fra 0.-4.klasse ser vi det som vores hovedopgave i denne del af friskolen at opelske og vedligeholde et læringsmiljø, hvor nysgerrighed og begejstring er nøgleordene. På det faglige område er det overordnede mål, at børnene indføres i en lytte-, læse-, og samtalekultur. Vi fokuserer særlig stærkt på læsningen, som barnets adgang til egne oplevelser og erkendelser.

 

Pædagoger og lærere i indskolingen har erfaring i denne del af skolen og underviser hovedsageligt her. Vi møder børnene hvor de er og skaber en tryg og rar dagligdag præget af gode relationer. Vi er tydelige i vores krav og forventninger. Allerede fra starten af skoleforløbet arbejdes der ud fra individuelle faglige og sociale mål for det enkelte barn.

 

I 0. klasse får alle børnene en skoleven fra 7. klasse, ordningen kaldes heste-føl ordning. Dette skaber tryghed. Heste og føl laver forskellige aktiviteter gennem skoleåret.

 

Vi vægter skole-hjem samarbejdet meget højt, og skaber hurtigt kontakt til hjemmet når der er behov for dette. Samtidig inddrager vi hurtigt  andre samarbejdspartnere omkring det enkelte barn.