I vores overbygning, som strækker sig fra 5.-9.klasse arbejder vi udfra den grundlæggende tanke, at vi vil danne og uddanne vores elever. Undervisingen på disse trin bærer i højere grad præg af elevernes selvstændige stillingtagen, udvikling og initiativ. Vi vægter de faglige kompetencer højt og arbejder med skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til at lære indenfor alle fagområder. 

For eleverne på dette trin arbejder vi udfra tre vigtige overskrifter:

 

INDSIGT: er ikke det samme som viden. information skal blive til egentlig forståelse. Og ikke mindst skal de enkelte elever med hver deres udgangspunkt lære mere om sig selv. De skal blive klar over, hvilke evner de netop rummer.

 

UDSYN: er afgørende i en globaliseret verden. Afsættet er accept og forståelse af andre mennesker. Mødet med andre er ikke ukompliceret, men det er berigende og man bliver klogere på sig selv. Vi vil skubbe til denne proces.

 

ANSVAR: er den afgørende brik. Initiativer værdsættes, eleverne høres og oplever indflydelse i dagligdagen. Og så skal de mærke fællesskabets muligheder og forpligtigelser. De skal lære, hvor stor en forskel de kan gøre i deres eget liv.