Den nye bestyrelse konstituerer sig mandag d. 16. april

Herefter vil de selvfølgelig være at finde her på siden.