Hanne Uhrenholt

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2018 og er tidligere medlem af børnehavens forældreråd. Er bosat i Bjerregrav og har to piger i friskolen, Frida (2009) og Ella (2010).

Det er vigtigt for mig, at Bjerregrav Friskole og Børnehus er forankret i lokalsamfundet, hvor børn, elever og personale til stadighed trives og udvikles menneskeligt såvel som fagligt. Jeg interesserer mig for, at skolens rammer indre som ydre er bæredygtige og helhedsorienteret.

Jeg motiveres af udvikling, udforsker gerne mulighederne og udfordre status que. Som medlem af bestyrelsen ønsker jeg at gøre en forskel og have indflydelse på skolens fremtid.

Med mit strategiske mindset, evne til at koordinerer og handle vil jeg gerne bidrage til den forsatte udvikling og sikre de bedste betingelser for Bjerregrav Friskole & Børnehus.

 

Anne-Mette Thorsager

Jeg blev valgt ind i skolebestyrelsen i 2016 og igen i 2019. Før det sad jeg en årrække som formand i børnehavens forældreråd. Har tre børn, Celina (2009), Oscar (2011) og Victor (2014). Jeg er uddannet socialpædagog, og arbejder til dagligt på et aktivitetstilbud i en særlig skærmet afdeling for udviklingshæmmede mennesker.

Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen, fordi det for mig er vigtigt, at bakke op om vores gode skole og Børnehus. Jeg synes, det er vigtigt at være en god samarbejds- og sparringspartner til ledelsen, således at både ledelse og bestyrelse har de bedste muligheder for at blive spillet gode. For mig er bestyrelsesarbejdet et spændende og udfordrende hverv, og jeg elsker at være med til at udvikle samt skabe struktur og rammer. Jeg er optaget af, at Bjerregrav Friskole og Børnehus skal være et godt og attraktivt tilvalg. Jeg gør meget ud af at få spredt den gode historie.

 

Kim Bugge Ørndrup

Kim Bugge Ørndrup

Jeg er valgt til bestyrelsen i 2020. Jeg bor i Klejtrup med min kone Anne og vores 2 piger, Alma (2011) og Ida (2013).

Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen da jeg ser det som en meget spændende opgave at være med til at videreudvikle og fremtidssikre Bjerregrav Friskole og Børnehus. Jeg håber at kunne bidrage med god energi og nye input til at drive denne fantastiske skole som har dannet ramme om min egen skoletid og læring. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at være med til at skabe de bedste rammer for både personale og børn på skolen og børnehuset.

Jeg arbejder til daglig som Uddeler i DagliBrugsen Ulstrup.

Bjarne Nielsen

Jeg blev valgt ind af skolekredsen i bestyrelsen i 2018. Jeg bor i Bjerregrav og er tidligere leder på friskolen.

Min vigtigste opgave i bestyrelsen er at videreudvikle i tæt samarbejde med ledelse og forældre et attraktivt pasnings- og undervisningstilbud til lokalområdets børn. Det er vigtigt for vores lokalsamfund, at vores tilbud er så attraktivt, at vi bliver valgt. Derfor vil jeg arbejde for at både pædagogik, indhold og fysiske rammer til stadighed udvikles.

 

Rune A. Brorson

Jeg har siddet i bestyrelse siden 2018, er bosat i Bjerregrav og har børnene Kristian (2007), Emilie (2010) og Kasper (2014).

Som selvstændig erhvervsdrivende indenfor byggeri, har jeg mange års erfaring med vedligehold af bygninger. Jeg kan bidrage med min erfaring og har mange gode kontakter, som kan komme vores skole/børnehus til gode.

Det giver mening for mig at sidde i bestyrelsen, da jeg ønsker at bidrage til de bedste mulige faciliteter og vilkår for vores børn, så vi fortsat kan være en eftertragtet skole.

 

Kasper Høgh

Jeg er valgt til bestyrelsen i 2019. Er far til Oliver (2011) og Malthe (2013). Jeg bor sammen med Janni i Møldrup, men flytter selvfølgelig til Bjerregrav i nærmeste fremtid.

Jeg er glad for nu at kunne melde mig på banen i bestyrelsen, hvor jeg får mulighed for at sikre de fremtidige rammer for den skole der også dannede ramme for min egen opvækst, opdragelse og ikke mindst læring. Jeg forventer at kunne bidrage med ny energi i forhold til det arbejde der ligger bag drift af en friskole, hvor jeg kan trække på mit netværk i uddannelsessystemet.

Jeg arbejder som underviser på Mercantec i Viborg, hvor jeg efteruddanner mekanikere i de nyeste teknologier på bilerne.

 

Rasmus Buhl

Jeg er blevet valgt til bestyrelsen i 2020. Jeg bor i Bjerregrav sammen med min kone Tina og vores to drenge Sebastian (2010) og Alexander (2012).
Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen da jeg mener, at vores skole er den bedste investering i vores børns fremtid. 

Jeg vil gerne bidrage til, at Bjerregrav friskole og Børnehus i fremtiden bliver ved med at være en attraktiv friskole, der kan tilbyde vores børn det bedste skoleliv. 

Til dagligt arbejder jeg som montør hos Scantruck i Skive. Derfor kan jeg bidrage mit kendskab til byggebranchen, samt kontakt til mit netværk. 

Jeg er valgt ind i flere udvalg, blandt andet busudvalg, bygningsudvalg og genhusningsudvalg, som træder i kraft den dag vi skal bygge vores nye børnehus.