Engagerede forældre er afgørende

Bjerregrav Friskole er - en friskole. Det er forældrekredsen, der har det overordnede ansvar. Naturligvis er der ansat personale, og naturligvis henter vi vejledning og inspiration fra rådgivere og samarbejdspartnere. Men til syvende og sidst er det forældrenes ansvar, at friskolen er så god som børnene fortjener. Derfor er det afgørende, at forældrene er aktive omkring friskolen og bakker de ansatte op i det store og det små. 

Bjerregrav Friskole er afhængig af hjælpen og engagementet fra forældrekredsen. I spiller en afgørende rolle i arrangementer på skolen lige fra klassefester til arbejdsdage.  

Friskolen er grundlagt som lokalområdets skole. Ikke en folkeskole men folkets skole. Der skal være plads til alle, og børnene skal lære at respektere forskellighed og se det som en styrke.