Pris for at gå på Bjerregrav Friskole og i SFO:

1.       barn

1070 kroner

2.       barn

710 kroner

3.       barn

350 kroner

4.       barn

gratis

1.       barn SFO

800 kroner

2.       barn SFO

590 kroner

 

Ved udmeldelse betales for løbende måned + 2 måneder. 
Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til skolen.