Pris for at gå på Bjerregrav Friskole og i SFO pr. 1. august 2020

1.       barn

1095 kroner

2.       barn

725 kroner

3.       barn

360 kroner

4.       barn

gratis

1.       barn SFO

820 kroner

2.       barn SFO

605 kroner

 

Ved udmeldelse betales for løbende måned + 2 måneder. 
Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til skolen.