Bjerregrav Friskole
Herredsvejen 131
9632 Møldrup 

Telefon kontor: 86691283
Telefon skoleleder Berit Fomsgaard Lynderup: 27101544
Telefon viceskoleleder Vickie Visbech: 27101543

Mail: kontor@bjerregravfriskole.dk

Det er ikke muligt at kontakte os via SMS

 

Bjerregrav Børnehus
Herredsvejen 133
9632 Møldrup

Telefon børnehave: 27101541
Telefon SFO: 27101540
Telefon afdelingsleder Elsebeth Andersen: 27101546 

Mail: bornehuset@bjerregravfriskole.dk

Det er ikke muligt at kontakte os via SMS