Vi arbejder løbende med at få synliggjort vores praksis på forskellige områder. 
Her finder I væsentlige principper for Bjerregrav Friskole og Børnehus. 


Principper for indskrivning

Principper for lån af husets lokaler

Principper for skolepenge

Principper for sponsorer