Vi arbejder løbende med at få synliggjort vores praksis på forskellige områder. 
Her finder I væsentlige principper for Bjerregrav Friskole og Børnehus. 


Principper for indskrivning

Principper for lån af husets lokaler

Principper for skolepenge

Principper for sponsorer

Principper for økonomiske dispositioner

Principper for pc'er i undervisningen