På Bjerregrav Friskole har vi mange fælles arrangementer, hvor personale, elever og forældre mødes og hygger sig sammen. 

Motionsdagen:
Fredag i uge 41 afholder vi den traditionsrige "skolernes motionsdag". Her sendes eleverne på løb rundt i vores naturskønne nærområde på kryds og tværs af årgange. Det er en meget festlig dag, hvor vi byder alle velkommen til en dag i fællesskabets og motionens tegn.

Klippedagen:
Klippedagen er en fantastisk dag arrangeret af vores elevråd. Her arbejder klasserne med julepyntning af deres klasse. Alle med det fælles mål at vinde den store julemand, en vandrepokal, der gives til den klasse, der laver den flotteste pynt. Elevrådet er dommere i konkurrencen. Vi åbner dørene op for forældre, bedsteforældre og alle andre, der kan give en hånd med for at nå et flot resultat. 

Adventsfesten:
Hyggeligt julearrangement hvor alle børn fra børnehaven op til eleverne i 9.klasse laver juleunderholdning, Luciaoptog. Aftenen byder også på fællessang, traktement med æbleskiver og 5. klasse har en bod med salg af div. håndværk, ting og sager.
Adventsfesten er et åbent arrangement for børn, forældre, familier, bedsteforældre til børnehuset og friskolen samt andre i lokalsamfundet.
Formålet er at: At skabe netværk og fællesskab på tværs af familier, friskolen/børnehuset samt lokalområdet.

Skolefesten: 
Der afholdes to skolefester. En for 0.-4.klasse og en for 5.-9.klasse.
Skolefesten giver det enkelte barn mulighed for, at opleve at leve sine kompetencer fuldt ud - samt opleve at det er barnets fest.
Der er optræden af 0., 3.+6. klasse. Et let traktement. Opgaver for børn og voksne i klasselokaler udformet og tilrettelagt/afholdt af forældrerådene og de enkelte klassers forældre, samt dans og diskotek for børnene.
Arrangementet er for børn der går på friskolen og deres forældre.
Fokus er på skole/hjem samarbejdet – det at skabe en fælleskultur.

Forårskoncerten:
Det er et åbent arrangement for børn, forældre, familier, bedsteforældre til Børnehuset og friskolen samt andre i lokalsamfundet.
Aktiviteter: Koncertoptræde af Børnehaven samt 0. - 6. klasse evt. gæsteoptræden. 
Programmet er udformet af ledelsen i samarbejde med musiklærerne og Børnehuset.
Formål: at det enkelte barn får mulighed for at udtrykke sig musikalsk. At skabe netværk på tværs af familier, friskolen/Børnehuset samt lokalområdet.

Sommerfest:
Fælles afslutning på skoleåret. Vi tager afsked med elever der forlader skolen, gennem fællesspisning, fællessang og ønsker hinanden en god sommerferie.
Det er et internt arrangement for børn, der går på friskolen og i Børnehuset og deres forældre.

 Dimissionsfest:
Vi arbejder i øjeblikket på at skabe rammerne for den perfekte dimissionsfest for vores afsluttende elever.