Værdigrundlag for Bjerregrav Friskole og Børnehus

Vi vil udvikle det enkelte barns potentiale i fællesskabet gennem undervisning af høj faglig kvalitet og nyskabende pædagogisk arbejde, og derigennem udvikle kreativitet, indsigt og viden. Børnene skal engageres i arbejdsprocesser, der udvikler selvstændig vurdering og personlig stillingtagen. 

 

Med udgangspunkt i et forpligtende samarbejde vil vi skabe en dynamisk skole, hvor mangfoldighed kan udvikles, og hvor al aktivitet præges af gensidig respekt, åbenhed og tolerance.

 

Vi vil være en skole, hvor børn føler sig trygge og hvor børn, forældre og lærere har indflydelse og ansvar for skolens dagligdag og fortsatte udvikling.

 

Vi vil være en udadvendt skole med blik for den udvikling, der sker samfundsmæssigt og kulturelt.

 

Vi vil være en skole, hvor natur, sundhed og kropslig udfoldelse er en naturlig del af hverdagen.

 

Bjerregrav Friskole er således inspireret af den Koldske skoletanke.