Evalueringsarbejdet på Bjerregrav Friskole

På Bjerregrav Friskole anvender vi allerede flere værktøjer i vores evaluering. På Bjerregrav Friskole finder vi det naturligt både at evaluere på den faglige og sociale dimension.

I forhold til den faglige del anvendes tests, terminskarakterer og standpunktskarakter, mens den sociale del evalueres med trivselsundersøgelse og klassekonferencer. Skole-hjem samtaler 2 gange årligt er desuden et udbytterigt evalueringsredskab i begge sammenhænge.

Udover skolens fælles plan for evalueringskulturen her på Bjerregrav Friskole, ligger der naturligvis også mange elementer af evaluering i den daglige undervisning og praksis. Her vil den enkelte lærer kunne benytte de metoder, der er mest givende i den enkelte sammenhæng og det enkelte fag/emnearbejde.