Evalueringsarbejdet på Bjerregrav Friskole

På Bjerregrav Friskole anvender vi allerede flere værktøjer i vores evaluering. Tilsynsrapporten giver anledning til, at vi synliggør vores evalueringspraksis i en samlet plan, der giver overblik over, hvordan og hvor disse værktøjer anvendes. På Bjerregrav Friskole finder vi det naturligt både at evaluere på den faglige og sociale dimension. Derfor ønsker vi i vores evalueringsplan at vise evaluering i det brede perspektiv. Planen vil derfor gøre opmærksom på evalueringsredskaber til den enkelte elevs faglige udvikling, men også evaluering af det enkelte barns trivsel i sociale sammenhænge.

I forhold til den faglige del anvendes tests, terminskarakterer og standpunktskarakter, mens den sociale del evalueres med trivselsundersøgelse og klassekonferencer. Skole-hjem samtaler 2 gange årligt er desuden et udbytterigt evalueringsredskab i begge sammenhænge.

Udover skolens fælles plan for evalueringskulturen her på Bjerregrav Friskole, ligger der naturligvis også mange elementer af evaluering i den daglige undervisning og praksis. Her vil den enkelte lærer kunne benytte de metoder, der er mest givende i den enkelte sammenhæng og det enkelte fag/emnearbejde.  

Se vores samlede evalueringsplan her: