Undervisningsmiljøvurdering

På Bjerregrav Friskole anvender vi værktøjet "klassetrivsel" i vores vurdering af elevernes trivsel. Denne måling laves to gange årligt og danner sammen med elevernes faglige udvikling baggrund for skole-hjem samtalerne i efteråret og foråret. 

Herudover er skolen hvert 3. år forpligtet på at lave en UVM - en undervisningsmiljøvurdering. I april 2017 har vi derfor valgt at bruge undervisningsministeriets trivselsværktøj. Her er mulighed for at lave en samlet kortlægning af elevernes trivsel og undervisningsmiljø. 

Resultaterne samles i skolerapporter. Der er en for 0.-3.klasse og en for 4.-9.klasse. Generelt står det rigtig godt til med elevernes faglige og sociale trivsel her på Bjerregrav Friskole. Der er også en tilfredshed blandt eleverne omkring skolens fysiske rammer. I den nærmeste fremtid vil rapporterne blive gennemgået med elevrådet og skolens personale med henblik på at lave en opfølgningsplan. 

Læs rapporten for 0.-3.klasse her

Læs rapporten for 4.-9.klasse her