PRAKTISK INFO

Mødetid

Af hensyn til samling og de daglige aktiviteter vil vi gerne, at børnene møder i børnehaven senest kl. 9.00, hvis andet ikke er aftalt. Skulle I blive forsinket, så ring venligst.

Sygdom

Vi modtager ikke syge eller smittebærende børn, der ikke kan deltage i vores almindelige hverdag. Er der smitsom sygdom derhjemme, vil vi meget gerne have besked, så vi kan lave et opslag til de øvrige forældre. Bliver barnet syg mens det er hos os, kontakter vi jer forældre.

Fravær

Kommer jeres barn ikke i børnehave én eller flere dage, så giv venligst besked inden kl. 9.00.

Legetøj

Børnehavebørnene må kun medbringe eget legetøj den sidste fredag i måneden. Det er på eget ansvar og I må forvente, at barnet evt. tager legetøjet med udenfor. Opstår der problemer aftaler personalet med barnet, at legetøjet skal være på dets garderobe.

Det er en god ide at have tydeligt navn på legetøjet.

Vi ønsker at støtte barnets balance, koordination og motoriske færdigheder ved at cykle m.m. Derfor er jeres barn altid velkommen til at medbringe egen cykel, løbehjul, rulleskøjter m.m. Medbring altid cykelhjelm. Vi har en forventning om at cyklen er i lovlig stand. OBS at der er cykelfri fredag, HVER fredag.

Medicin

Hvis jeres barn har brug for eks. astmamedicin i løbet af dagen skal dette aftales med personalet, som modtager medicin og instruktion fra jer. Vi henstiller til at eks. penicillin gives før og efter børnehavetid, hvis det er muligt.

Fødselsdage

Når jeres barn har fødselsdag, vil vi meget gerne være med til at fejre det hjemme hos jer eller i børnehaven og I forældre må gerne medbringe noget til uddeling, hvis I har lyst. I aftaler alt det praktiske, sammen med personalet.