Hanne Uhrenholt

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2018 og er tidligere medlem af børnehavens forældreråd. Er bosat i Bjerregrav og har to piger i friskolen, Frida (2009) og Ella (2010).

Det er vigtigt for mig, at Bjerregrav Friskole og Børnehus er forankret i lokalsamfundet, hvor børn, elever og personale til stadighed trives og udvikles menneskeligt såvel som fagligt. Jeg interesserer mig for, at skolens rammer indre som ydre er bæredygtige og helhedsorienteret.

Jeg motiveres af udvikling, udforsker gerne mulighederne og udfordre status que. Som medlem af bestyrelsen ønsker jeg at gøre en forskel og have indflydelse på skolens fremtid.

Med mit strategiske mindset, evne til at koordinerer og handle vil jeg gerne bidrage til den forsatte udvikling og sikre de bedste betingelser for Bjerregrav Friskole & Børnehus.

 

Anne-Mette Thorsager

Jeg blev valgt ind i skolebestyrelsen i 2016 og igen i 2019. Før det sad jeg en årrække som formand i børnehavens forældreråd. Har tre børn, Celina (2009), Oscar (2011) og Victor (2014). Jeg er uddannet socialpædagog, og arbejder til dagligt på et aktivitetstilbud i en særlig skærmet afdeling for udviklingshæmmede mennesker.

Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen, fordi det for mig er vigtigt, at bakke op om vores gode skole og Børnehus. Jeg synes, det er vigtigt at være en god samarbejds- og sparringspartner til ledelsen, således at både ledelse og bestyrelse har de bedste muligheder for at blive spillet gode. For mig er bestyrelsesarbejdet et spændende og udfordrende hverv, og jeg elsker at være med til at udvikle samt skabe struktur og rammer. Jeg er optaget af, at Bjerregrav Friskole og Børnehus skal være et godt og attraktivt tilvalg. Jeg gør meget ud af at få spredt den gode historie.

 

Kim Bugge Ørndrup

Kim Bugge Ørndrup

Jeg er valgt til bestyrelsen i 2020. Jeg bor i Klejtrup med min kone Anne og vores 2 piger, Alma (2011) og Ida (2013).

Jeg har valgt at stille op til bestyrelsen da jeg ser det som en meget spændende opgave at være med til at videreudvikle og fremtidssikre Bjerregrav Friskole og Børnehus. Jeg håber at kunne bidrage med god energi og nye input til at drive denne fantastiske skole som har dannet ramme om min egen skoletid og læring. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at være med til at skabe de bedste rammer for både personale og børn på skolen og børnehuset.

Jeg arbejder til daglig som Uddeler i DagliBrugsen Ulstrup.

 

Mark Baumann

 Info følger..

 

Kasper Høgh

Jeg er valgt til bestyrelsen i 2019. Er far til Oliver (2011) og Malthe (2013). Jeg bor sammen med Janni i Møldrup, men flytter selvfølgelig til Bjerregrav i nærmeste fremtid.

Jeg er glad for nu at kunne melde mig på banen i bestyrelsen, hvor jeg får mulighed for at sikre de fremtidige rammer for den skole der også dannede ramme for min egen opvækst, opdragelse og ikke mindst læring. Jeg forventer at kunne bidrage med ny energi i forhold til det arbejde der ligger bag drift af en friskole, hvor jeg kan trække på mit netværk i uddannelsessystemet.

Jeg arbejder som underviser på Mercantec i Viborg, hvor jeg efteruddanner mekanikere i de nyeste teknologier på bilerne.

  

 

Stefan Kær

Jeg blev valgt til bestyrelsen i 2021. Jeg bor i Bjerregrav med kæreste og mine to piger Liva (2013) og Naja (2015). 
Jeg er gået ind i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for elevernes skolegang og trivsel. Bjerregrav Friskole har en vigtig rolle i et lokalt samfund som vores, og derfor har vi i bestyrelsen et stort ansvar.

Til dagligt arbejder jeg som interne sælger i det lokale byggemarked. 
I bestyrelsen sidder jeg i bygningsudvalget.  


Trine Lund


Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i foråret 2023. Jeg bor på Haugårdvej med Morten og vores to drenge, Rune (2011) og Peter (2013). Jeg er gymnasielærer og underviser i dansk og historie. Jeg har stor interesse i undervisning og skoleliv, og jeg ser frem til at opleve de nye perspektiver på det, som følger med bestyrelsesarbejdet.
Jeg er trådt ind i bestyrelsen, fordi jeg ønsker at bidrage til at skabe de bedste rammer for vores børns skoletid. Derudover vil jeg gerne være med til at værne om friskolens værdier om indsigt, udsyn og fællesskab, der gør skolen til et særligt sted for læring og personlig udvikling. Jeg ser bestyrelsesarbejdet som en mulighed for at bidrage til et stærkt fællesskab omkring skolen. Ved at være en aktiv del af bestyrelsen håber jeg at kunne bidrage til samarbejdet mellem skolens ledelse, lærere, elever og forældre. Et tæt samarbejde kan bidrage til at skabe et fællesskab, hvor forskelligheder værdsættes, og alle føler sig hørt og respekteret. Samtidig styrker samarbejdet skolens miljø, skaber en følelse af tilhørsforhold og bidrager til at gøre det fedt at være elev på Bjerregrav Friskole og Børnehus.