Pris for at gå på Bjerregrav Friskole og i SFO pr. 1. august 2023 

1.       barn

1180 kroner

2.       barn

810 kroner

3.       barn

445 kroner

4.       barn

gratis

1.       barn SFO

885 kroner

2.       barn SFO

670 kroner

Ved udmeldelse betales for løbende måned + 2 måneder. 
Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til skolen.