Pris for at gå på Bjerregrav Friskole og i SFO pr. 1. august 2022

1.       barn

1135 kroner

2.       barn

765 kroner

3.       barn

400 kroner

4.       barn

gratis

1.       barn SFO

850 kroner

2.       barn SFO

635 kroner

Ved udmeldelse betales for løbende måned + 2 måneder. 
Udmeldelse sker ved at rette henvendelse til skolen.