Undervisningsmiljøvurdering

På Bjerregrav Friskole anvender vi værktøjet "klassetrivsel" i vores vurdering af elevernes trivsel. Denne måling laves to gange årligt og danner sammen med elevernes faglige udvikling baggrund for skole-hjem samtalerne i efteråret og foråret. 

Herudover er skolen hvert 3. år forpligtet på at lave en UVM - en undervisningsmiljøvurdering. Vi har valgt at bruge undervisningsministeriets trivselsværktøj. Her er mulighed for at lave en samlet kortlægning af elevernes trivsel og undervisningsmiljø. 

Resultaterne samles i skolerapporter. Der er en for 0.-3.klasse og en for 4.-9.klasse. 

Læs rapporten for 0.-3.klasse her

Læs rapporten for 4.-9.klasse her