Prisen for en børnehaveplads i Børnehuset følger de kommunale takster.
Prisen er pr. 1. januar 2024 2215.- pr. måned – med betalingsfrihed i juli måned.
Starter barnet i børnehave inden det fylder 3 år opkræves vuggestuetakst indtil måneden, hvor barnet fylder 3 år. 

Ved spørgsmål om hel eller delvis økonomisk friplads – kontakt kommunen pr. telefon.

Vær opmærksom på at børnehaven er kommunalt støttet, hvorimod SFO er statsstøttet. Derfor gives der ikke søskenderabat, hvis man har barn i børnehave og barn i SFO.