Engagerede forældre er afgørende

Bjerregrav Friskole er - en friskole. Det er forældrekredsen, der har det overordnede ansvar. Naturligvis er der ansat personale, og naturligvis henter vi vejledning og inspiration fra rådgivere og samarbejdspartnere. Men til syvende og sidst er det forældrenes ansvar, at friskolen er så god som børnene fortjener. Derfor er det afgørende, at forældrene er aktive omkring friskolen og bakker de ansatte op i det store og det små. 

Bjerregrav Friskole er afhængig af hjælpen og engagementet fra forældrekredsen. I spiller en afgørende rolle i arrangementer på skolen lige fra klassefester til arbejdsdage.  

Friskolen er grundlagt som lokalområdets skole. Ikke en folkeskole men folkets skole. Der skal være plads til alle, og børnene skal lære at respektere forskellighed og se det som en styrke. 

 

På Bjerregrav Friskole afholder vi to arbejdsdage om året.

Det er dage, hvor vi i fællesskab hygger os, blandes på tværs af klasser og sammen får afviklet en række arbejdsopgaver.
Dagene er arrangeret af arbejdsdagsudvalget som i fællesskab med bygningsudvalget, ledelsen og personalet, samt forældre udarbejder en række arbejdsbeskrivelser på opgaver, der ønskes lavet på denne dag. Opgaverne spænder bredt, og der er opgaver til alle.

Der er fællesspisning og fuld forplejning dagen igennem.

Hvorfor arbejdsdage - det forpligtende fællesskab.

Skolens dagligdag er præget af et stærkt forældreengagement, og vi betragter jeres aktive deltagelse heri som er en forudsætning for, at jeres barns udvikling og læring på Bjerregrav Friskole. Der ligger stor læring i at være fælles om at skabe rammerne for læring og udvikling og det vil komme vores børn til gode nu og i deres fremtidige liv.
Ud over deltagelse i barnets dagligdag, sker dette ved at møde op til aktiviteter på skolen og deltage i forældrerengøring/arbejdsdage typisk 2 gange årligt, hvorfor vi selvfølgelig forventer ALLE familier er repræsenteret de to arbejdsdage.