Det man KAN selv,

SKAL man selv… og er man

usikker på om man kan,

skal man altid prøve.

Det ku` jo være…Vi vil:

Give børnene en tro på, at de kan selv - selvtillid og selvstændighed

Give dem viden om, at de er noget værd - selvværd og tålmodighed

Lære dem at respektere hinanden og være ansvarlige - rummelighed, respekt, ansvar og tolerance.

 

Derfor:

Må vi have tillid til børnene, for at de skal udvikle selvtillid

Må vi værdsætte børnene, for at de skal udvikle selvværd

Må vi vise, vi er glade for børnene, for at de skal blive glade for sig selv

Må vi vise børnene respekt, for at de skal lære at respektere andre

Må vi give børnene ansvar, for at få ansvarlige børn

Vi forsøger at tilrettelægge de fysiske rammer og muligheder sådan, at vi på den ene side kan passe på de børn, vi har fået i vores varetægt - og på den anden side kan udfordre dem, så de udvikler sig alsidigt.

Vi bestræber os på at indrette de fysiske rammer således, at de giver mulighed for individuel kontakt samt gruppehygge. Et andet vigtigt redskab, er den måde vi møder børn, forældre og hinanden på.

Derfor tilstræber vi at være imødekommende, åbne, engagerede og ser arbejdet med børn, som mere end bare et arbejde.

Vi vil gerne, at de overstående holdninger og værdier ligger til grund for og afspejler sig i det arbejde, vi til dagligt udfører sammen med børnene.