Kalender


2020marts


02-03-2020

Praktikuge for 8. og 9.klasse uge 10


16-03-2020

Introkurser for 8.klasse uge 12


23-03-2020

Udenlandsrejse for 8. og 9.klasse uge 13


april


02-04-2020

Generalforsamling


06-04-2020

Påskeferie uge 15


16-04-2020

Forårskoncert


18-04-2020

Arbejdsdag


27-04-2020

Emnedage for hele skolen mandag - torsdag


maj


04-05-2020

FP9 skriftlig fremstilling og terminsprøver


05-05-2020

FP9 matematik og terminsprøver


06-05-2020

FP9 læsning og retskrivning og terminsprøver


12-05-2020

6.klasse lejrskole tirsdag til fredag


18-05-2020

7.klasse primitivtur mandag til onsdag


21-05-2020

kristi himmelfartsferie torsdag og fredag


juni


03-06-2020

2.-4.klasse lejrskole onsdag til torsdag


25-06-2020

Dimissionsfest for 9.klasse


26-06-2020

Sidste skoledag i dette skoleår - rigtig god sommerferie